Jak zpracuji kvalitní podnikatelský záměr

Za kvalitní podnikatelský záměr je považován takový, který má dlouhodobý pozitivní dopad na hospodářské výsledky společnosti. Zároveň musí pracovat s rozpočtem, který dodržuje tzv. princip 3E – v češtině to znamená hospodárnost, efektivitu a účelnost.

1. Hospodárnost

Hospodárnost je hodnocena z hlediska práce s veřejnými prostředky, týká se tedy přímo nákupů. Je nutné si položit otázku, zda neexistuje levnější alternativa, která by uspokojila potřeby projektu (např. nekupovat stroj, který má více funkcí, než je důležité pro předmět projektu).

2. Efektivita

Efektivitou se rozumí, že veškeré aktivity popsané v podnikatelském záměru budou zrealizovány tak, aby měly co největší dopad na cíle projektu, ale zároveň aby toho bylo dosaženo s co nejnižšími výdaji.

3. Účelnost

Kritériem účelnosti se pak hodnotí, zda je možné popsaným způsobem dojít k naplnění cílů projektu v plánovaném rozsahu.

Kam dál?

Výběr dotačního programu

Potřebujete pomoct?

Pomoc

Potřebujete poradit s dotacemi? Obraťte se na profesionály.

KDO MI MŮŽE S DOTACÍ POMOCT?