Jak podám žádost o platbu?

Žádost o platbu je dokument dokládající účetní doklady k veškerým výdajům projektu. Reálně se jedná o stovky stran, na kterých najdete kopie účetních dokladů (faktury atd.), dokladů o úhradě a dalších povinných příloh, podle toho, co žádá daný program. Základním předpokladem pro úspěšnou žádost o platbu je dokonalá účetní evidence po celou dobu trvání projektu.

Žádost o platbu se podává dvěma způsoby – elektronicky, pomocí informačního systému, a výtiskem Agentuře pro podnikání a inovace. Žádost o proplacení dotace je nutné podat do dvou měsíců od ukončení projektu. Pokud je žádost bezchybná, peníze na účet firmy dorazí do několika týdnů.

Kam dál?

Udržení projektu

Potřebujete pomoct?

Pomoc

Potřebujete poradit s dotacemi? Obraťte se na profesionály.

KDO MI MŮŽE S DOTACÍ POMOCT?