Jak ukončit dotační projekt

Realizaci dotačního projektu uzavírají dva dokumenty – závěrečná zpráva z realizace a žádost o platbu. Ty se současně podávají v systému MS2014+.

Zpráva shrnuje vývoj celého projektu a informace o naplnění jednotlivých indikátorů projektu. Jejím obsahem jsou údaje o způsobilých a nezpůsobilých výdajích za celý projekt, stručný popis průběhu poslední etapy, závěrečné vyhodnocení projektu (popis průběhu celého projektu, odchylek od plánu, proběhlých kontrol projektu, popis použité povinné publicity) a informace o naplnění závazných ukazatelů.

Kam dál?

Peníze na účet

Potřebujete pomoct?

Pomoc

Potřebujete poradit s dotacemi? Obraťte se na profesionály.

KDO MI MŮŽE S DOTACÍ POMOCT?