Jak dodržet pravidla udržitelnosti projektu

Po ukončení projektu je vhodné se chovat, jako byste nadále dotaci čerpali. Každý program přímo stanoví, jaké jsou konkrétní požadavky na udržitelnost projektu, těmito požadavky je nutné se precizně řídit.

Obecně se dá říci: Pokračujte v realizaci projektu, pořízené položky, jež byly předmětem dotace, neprodávejte, nepronajímejte, mějte je stále ve vlastnictví a využívejte k realizaci projektu. Dodržujte pravidla pro publicitu. Vše pečlivě evidujte a buďte schopni papírově doložit. Jakékoliv pochybnosti ihned konzultujte s odpovědnými pracovníky.

Kam dál?

Podmínky pro získání

Potřebujete pomoct?

Pomoc

Potřebujete poradit s dotacemi? Obraťte se na profesionály.

KDO MI MŮŽE S DOTACÍ POMOCT?