Jak sepíšu úspěšnou žádost o dotaci

Než začnete psát vlastní žádost, je nezbytné si nejprve důkladně prostudovat podmínky zvoleného dotačního programu.

Podmínky společné všem programům jsou:

  • 2 uzavřená účetní období
  • finanční zdraví podniku
  • správné určení velikosti podniku – vč. propojených subjektů
  • uznatelná právní forma žadatele
  • realizace mimo hl. m. Praha

Jednotlivé programy se liší především v tom, že vyžadují jako přílohy různé dokumenty od třetích stran. Nejčastěji se jedná o stavební povolení, energetické audity atd. V těchto případech je v harmonogramu příprav žádosti o dotaci nutné počítat s tím, že získat tyto dokumenty může trvat i několik měsíců.

Kam dál?

Vyhodnocení žádosti o dotaci

Potřebujete pomoct?

Pomoc

Potřebujete poradit s dotacemi? Obraťte se na profesionály.

KDO MI MŮŽE S DOTACÍ POMOCT?