Podmínky pro získání dotace

OBOROVOST

OBOR

Oprávnění podnikat v činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt.

ÚČETNÍ HISTORIE

ÚČETNÍ HISTORIE

Minimálně dvě uzavřená účetní období podnikatele.

BEZDLUŽNOST

BEZDLUŽNOST

Žádné nedoplatky vůči státním institucím, poskytovatelům podpory z EU.

FUNGUJÍCÍ FIRMA

FUNGUJÍCÍ FIRMA

Není v konkurzu, úpadku, exekuci nebo likvidaci.

REALIZACE MIMO PRAHU

REALIZACE MIMO PRAHU

Projekt je realizován mimo Prahu, sídlo společnosti však může být v Praze.

DALŠÍ PODMÍNKA

ŽIVOTASCHOPNÝ PROJEKT

Projekt by neměl být realizován jen za účelem dotace a musí podporovat rozvoj aktivit.