Jak získat EU dotace na podnikání?

Peníze z Bruselu můžou čerpat jak státní instituce, tak soukromí podnikatelé. Dotace podporují projekty zaměřené na zvýšení konkurenceschopnosti firem, na zlepšení životního prostředí, vzdělávání, kulturu i sociální oblast.

Jak fungujÍ EVROPSKÉ DOTACe?
12 231 miliard Kč
30%

Evropská dotace

Evropská unie rozděluje v období 2014 - 2020 mezi členské státy 12,2 bilionu Kč. Smyslem dotací je přiblížit hospodářskou úroveň jednotlivých států nejvyspělejším z 28 zemí. Díky této podpoře tak mohou být i menší státy úspěšné na mezinárodním trhu.

Dotace pro ČR

Česká republika získá na tzv. programové období balík peněz z Bruselu. Ten si pak rozdělí jednotlivá ministerstva, která spravují operační programy. Do roku 2020 tak budou ministerstva přerozdělovat finance z 650 miliard korun.

653 miliard Kč
17%

Ostatní dotace

537 miliard Kč

Zajímá vás, jak získat jiné typy dotací z Evropské unie? Hledáte informace o dotacích pro soukromé osoby nebo veřejnou správu? Připravili jsme pro Vás jednoduchý rozcestník.

Dotace na podnikání

116 miliard Kč

Dotace pro podnikatele spravuje ministerstvo průmyslu a obchodu. Pod zkratkou OPPIK se skrývá Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, který firmám rozdělí 116 miliard korun.

Kdo může žádat o podnikatelské dotace?

OSVČ, malý, střední
i velký podnik

osvč

Příjemce dotace může být jakýkoliv podnikatel bez ohledu na velikost jeho podniku.

Bezdlužnost
a dostatek financí

bezdlužnost

2letá historie, bezdlužnost a dostatek financí pro realizaci projektu – dotace jsou vypláceny tzv. ex post.

Realizace mimo
region Prahy

realizace

Ve většině programů je nutné projekt realizovat mimo Prahu, firma zde však může mít sídlo.

VÍCE KRITÉRIÍ ÚSPĚŠNÉHO ŽADATELE