Zpracujte kvalitní podnikatelský záměr

Soubor

Dotace podporují jen smysluplné projekty. Na začátku si proto položte otázku “Realizoval bych tento projekt bez dotace?” Pokud ne, pravděpodobně pro vaši firmu není projekt klíčový. Nebudete se přípravě žádosti věnovat tak intenzivně a při hodnocení v porovnání s konkurencí nejspíš neobstojí.

 

Vyberte správný dotační program

Celkový rozpočet dotací pro podnikatele je rozdělen do několika tématicky zaměřených dotačních programů. Každý dotační titul podporuje různé podnikatelské aktivity. Prvním krokem je výběr dotačního programu.

JAK VYBERU SPRÁVNÝ PROGRAM? Začátek

Sepište žádost o dotace

Jen vyplnit formulář nestačí. Naopak, jedná se až o několik desítek stran. Musíte ukázat, že právě váš projekt je lepší a kvalitnější, než projekty konkurence.

Jak sepíšu úspěšnou žádost o dotaci 6 měsíců

Vyhodnocení žádosti o dotaci

Po podání žádosti přichází čas Agentury pro podnikání a inovace, která projekty hodnotí.  

Jak se žádosti hodnotí 6-9 měsíců

Začněte s realizací projektu

Jestliže vaše dotace byla schválena, můžete projekt začít realizovat. Nezapomeňte si nastudovat Pravidla pro výběr dodavatelů.

Jak se vyvaruji chyb při realizaci projektu 9 měsíců

Realizujte podle pravidel, kontroly se dostaví až 3 roky

Projekt realizujte podle pokynů, ke kterým jste se zavázali. Prověřit váš postup může například kontrola z finančního úřadu nebo ze strany řídicího orgánu.

Jak úspěšně projdu kontrolou až 3 roky

Projekt je v cíli, dotace ale nekončí

Jestliže jste projekt dokončili, na řadě je příprava závěrečné zprávy z realizace projektu.

Jak ukončit dotační projekt po realizaci

Podejte žádost o proplacení dotace

Úspěšně jste prošli všemi kontrolami. Můžete si nechat proplatit dotaci na svůj účet.

Jak podám žádost o platbu po realizaci

Udržte výsledky 5 let

Výsledky vašeho projektu musí být využívané ještě 5 let od ukončení poslední etapy realizace.

Jak dodržet pravidla udržitelnosti projektu 5 a více let

Rozhodněte se, zda využijete dotační podporu

Plus
 • Snížíte náklady na rozvoj firmy (technologie, nemovitosti, SW atd.)
 • Snižíte náklady na provoz díky úsporám energie (nové technologie ve výrobě, zateplením..)
 • Zvýšíte konkurenceschopnost na domacím trhu a díky tomu nárůst zakázek a příjmů
 • Zvýšíte konkurenceschopnost v mezinárodním porovnání
 • Díky projektu naplánujete svoji strategii pro další roky
Mínues
 • Musíte sledovat aktuální dění
 • Správa dotačního projektu je administrativně náročná
 • Zavazujete se k udržitelnosti projektu
 • Nákupy zboží i služeb musíte realizovat dle pravidel pro výběrová řízení
 • Projekt musíte realizovat ve stanovených termínech
 • Vše musíte nejprve financovat z vlastních zdrojů či úvěrů
 • Při nedodržení podmínek vaše firma dotaci nezíská

Je toho na vás moc?

Pomoc

Zdá se vám, že zápory převažují nad klady? Pokud se rozhodnete své podnikání z dotací nepodpořit, nechopíte se příležitosti, kterou využije vaše konkurence. S kompletní administrativou spojenou s dotacemi se můžete obrátit na odborníky, kteří dotacím rozumí stejně dobře, jako vy svému oboru podnikání.